Effectief in evenwicht

Op avontuur met veranderen

ontdek en maak ruimte voor (zelf) verbetering vernieuwing werkplezier

De samenleving verandert constant en uw organisatie verandert constant mee. Of u wilt of niet, ook u beweegt constant mee in deze dynamiek. Passief, reactief of (pro)actief?

Verbeteren of vernieuwen verstoort de balans in werkprocessen en werkverhoudingen. Succesfactoren vandaag zijn zo al snel de faalfactoren van morgen. Zo ontstaat spanning en afstand tussen medewerkers, managers, directieleden en bestuurders, terwijl het op dat moment juist aankomt op verbindingskracht.

Veranderen is het onzekere voor het zekere nemen in een instabiel samenspel van krachten. Dit raakt u persoonlijk, maar biedt u ook ruimte om professioneel te benutten. Dat doet u met kracht als u het krachtenspel binnen uw eigen werk- en invloedsfeer overziet.

Wij helpen u graag die ruimte voor meer zelfregie, verbondenheid en werkplezier in dit samenspel ontdekken.

Het 3D-Balansmodel

vol spanning en kracht

met minimaal energieverlies naar optimale productiviteit

Het 3D-balansmodel is een ruimtelij­ke weergave van elementaire krachten die het functioneren van mensen in een samenwerkings­ver­band be­pa­len. Het toont de samenhang en spanning ertussen. Het is bovendien een meetinstrument, waarmee managers en mede­werkers grip krijgen op de dynamiek van dit krachtenspel dat henzelf en hun werkomgeving beweegt.

Het 3D-balansmodel is de zichtbare en tastbare vorm van onze visie op werkgedrag en verandering in organisaties. Dit model ligt ten grondslag aan onze training, advisering en coaching.

"Het eerste integratieve gedragsmodel van functioneren." - Ron Rosbak, Innovatie-adviseur Syntens

Wat doet Focusant?

Focusant helpt en ondersteunt management en medewerkers van organisaties, instellingen en bedrijven bij verbinding, verbetering en vernieuwing door middel van training, advies en coaching.

Persoonlijke effectiviteit is waardevol, maar uw werk draait om effectiviteit in uw professionele rol. In die rol is het uw opgave om met persoonlijk succes meer waarde en succes voor uw organisatie te organiseren, te faciliteren en te realiseren.

In uw werk zijn er dan vele, vaak strijdige behoeften en belangen die u telkens met elkaar moet verenigen. Uw werkomgeving is dus zowel een krachtenveld als een spanningsveld. U bent succesvol als u krachten onderkent en benut terwijl u spanningen ertussen vermindert. Dan zoekt u telkens de optimale professionele balans voor uzelf en anderen. Dat noemen wij effectief in evenwicht.

Bij Focusant staat u zelf aan top en uw professionele rol centraal!

Over Focusant

Focusant is in 2011 opgericht door trainer en coach Ed Geurdes

Ik was al jong gefascineerd door het gedrag van de mensen om mij heen. Ook van mijzelf natuurlijk. Wat motiveert ons doen en laten? Hoe bewust is dat en wat denk je, voel je, wil je dan? Hoe zijn zin, onzin en waanzin te begrijpen, te onderscheiden en te beïnvloeden? Het werd de zoektocht van mijn leven.

IMG_3107

Artikelen

Het 3D-balansmodel

Ed Geurdes, professional op het gebied van training en coaching en eigenaar van trainingsadviesbureau Focusant, ontwikkelde het ‘3D-Balansmodel’.

Volledig artikel