Effectief in evenwicht

Op avontuur met veranderen

ontdek en maak ruimte voor (zelf) verbetering vernieuwing werkplezier

De samenleving verandert voortdurend. Uw organisatie verandert mee. Of u dat nu wilt of niet, ook u beweegt continu mee in deze dynamiek. Doet u dat passief, reactief of (pro)actief?

Veranderen, verbeteren en vernieuwen verstoort de balans in de werkprocessen en werkverhoudingen. Succesfactoren vandaag zijn dan al snel de faalfactoren van morgen. Er ontstaat spanning en verwijdering tussen medewerkers, managers, directieleden en bestuurders, juist als het aankomt op verbindingskracht!

Immers, veranderen is het onzekere voor het zekere nemen in een wankel samenspel van krachten. Dit raakt u persoonlijk, maar biedt u ook ruimte om professioneel te benutten. Dat doet u met kracht zodra u het krachtenspel in uw eigen werk- en invloedsfeer doorziet en overziet.

Wij helpen u graag om dit krachtenspel en de ruimte voor meer zelfregie, verbondenheid en werkplezier te ontdekken.

Het 3D-Balansmodel

vol spanning en kracht

met minimaal energieverlies naar optimale productiviteit

Het 3D-balansmodel is een ruimtelij­ke weergave van de elementaire krachten die het functioneren van mensen in een samenwerkings­ver­band be­pa­len. Het toont zowel de samenhang als de spanning ertussen. Bovendien is het een meetinstrument, waarmee managers en mede­werkers grip kunnen krijgen op de dynamiek die henzelf en hun werkomgeving beweegt.

Het 3D-balansmodel is de zichtbare en tastbare vorm van onze visie op werkgedrag en verandering in organisaties. Dit model ligt ten grondslag aan onze training, advisering en coaching.

"Het eerste integratieve gedragsmodel van functioneren." - Ron Rosbak, Innovatie-adviseur Syntens

Wat doet Focusant?

Focusant helpt en ondersteunt management en medewerkers van organisaties, instellingen en bedrijven bij verbinding, verbetering en vernieuwing door middel van training, advies en coaching.

Persoonlijke effectiviteit is waardevol, maar uw werk draait om effectiviteit in uw professionele rol. In die rol is het uw opgave om met persoonlijk succes meer waarde en succes voor uw organisatie te organiseren, te faciliteren en te realiseren.

In uw werk zijn er dan vele, vaak strijdige behoeften en belangen die u telkens met elkaar moet verenigen. Uw werkomgeving is dus zowel een krachtenveld als een spanningsveld. U bent succesvol als u krachten onderkent en benut terwijl u spanningen ertussen vermindert. Dan zoekt u telkens de optimale professionele balans voor uzelf en anderen. Dat noemen wij effectief in evenwicht.

Bij Focusant staat u zelf aan top en uw professionele rol centraal!

Over Focusant

Focusant is in 2011 opgericht door trainer en coach Ed Geurdes

Al jong was ik gefascineerd door het gedrag van de mensen om mij heen. Ook van mijzelf natuurlijk. Wat bepaalt ons doen en laten? Hoe bewust is dat? Wat denk je, voel je, wil je dan? Hoe zijn zin, onzin en waanzin te onderscheiden, te begrijpen te beïnvloeden? Het werd de zoektocht van mijn leven.

IMG_3107

Artikelen

Het 3D-balansmodel

Ed Geurdes, professional op het gebied van training en coaching en eigenaar van trainingsadviesbureau Focusant, ontwikkelde het ‘3D-Balansmodel’.

Volledig artikel